IMARA energii channeloval Barton Wendel společně se svým bratrem Geoffry.  Imara reiki v překladu znamená "víc reiki" - ve vztahu k vyšší vibraci energie. Imara Reiki je druh Reiki s vyšší frekvencí vibračního pole energie, než má většina tradičních druhů Reiki. 

Je to velice intenzívní energie, která v krátkých intervalech vychází z rukou a pak se začíná měnit v energetický vír, až přejde v energetický "vítr" (případně v "hurikán" či "tornádo"). Vnitřním zrakem je možno ji vidět v růžové či světle zelené barvě nebo ve vínově červené. Aplikací energií Imara reiki probíhá silné duchovní propojení s bytostmi Světla, s anděly a s archanděly či nanebevzatými mistry - a to nejen u terapeuta, ale i u léčeného.

IMARA je známá tím, že dokáže vyřešit problémy minulých životů a různých bloků a traumat z minulosti. Umí spálit i magii a voodoo toho nejtěžšího kalibru. Zatímco jogíni říkají, že karmu "vaří", tak Imara Reiki je skutečný "spalovač" karmy. Meditace s Imarou pomáhají zprostředkovat poselství z podvědomí, z astrálního světa či jiných dimenzí. Spousta uživatelů má z výše uvedených důvodů silné a trvalé spirituální spojení s nanebevzatými mistry, anděly atd. Je vcelku běžné, že - jak mistr, tak i klient - dostávají během léčení různé informace, přispívající k léčebné proceduře.  

Léčení s pomocí Imary je velmi jednoduché. Nemá totiž žádné symboly a její aktivace je závislá pouze na vyslovení jedné jediné mantry, která se předává a aktivuje při zasvěcení. Jinak je práce s Imarou stejná jako práce s Usuiho reiki.

Předpoklad:

Podmínkou pro zasvěcení do Imara reiki je Učitel Usuiho systému nebo Učitel jiného druhu reiki (např. Karuna, Seichim, Tibetské Reiki, Kundalini reiki, Shamballa apod.) a to z důvodu silných vibrací.Né každý tuto silnou energii zvládne.