Regresní terapie

Regresní terapie je řízené vzpomínání pod vedením terapeuta. Při něm si klient vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými prošel.

Regresní terapie má za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny.

Lidská paměť obsahuje všechny záznamy a tyto záznamy jsou chronologicky uspořádány. Jsou v paměti zaznamenávány v pořadí, v jakém se do paměti ukládaly. Lidé, kteří prožili v minulosti celou řadu traumatických událostí, žijí často v přesvědčení, že se s těmito událostmi již dávno vyrovnali. Domnívají se, že čas zahladil všechny rány.Tyto události jim však aniž by si toho byli vědomi stále vstupují do života a ovlivňují je.

Co regresní terapie řeší:

  • traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat (ztráta blízké osoby, potrat, rozvod, problematické dětství, domácí násilí, problémy s bývalými partnery, fyzické a sexuální zneužívání …)
  • pocity a emoce, se kterými si nevíme rady (vztek, plačtivost, lítost, nedostatek sebevědomí, problém s přijetím sebe sama, svého těla...) neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistota, deprese, posttraumatické stavy, stres, psychospirituální krize
  • vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, problém vyrovnat se s rozchodem s partnerem …)
  • bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie...)
  • problémy s otěhotněním
  • problémy s nadváhou, stravovacími návyky (přejídání, odmítání jídla, nechutenství, poruchy příjmu potravy)…
  • poruchy spánku, problémy s dýcháním
  • ztráta energie, neurózy, únava, úzkost...
  • různé pocity strachu,fobie,obavy (strach z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostor…) a další

Vše, co člověk při sezení regresní terapie řekne, je dobře, nic není špatně. Terapeut není soudce, ani poradce, ale váš průvodce. Jde o subjektivní pocity ať už fyzické, nebo emoční, o myšlenky v danou chvíli a o návaznost tohoto na současnost, a na tom, zda se potíží, se kterými přišel zbavil.

První regrese trvá cca 4h,další 2-3h

Cena :400kč/h

Fyzickou smrtí nic nekončí, je to brána do další existence.

NEBUĎTE NA NIKOM A NA NIČEM ZÁVISLÝ