Sami sobě BOHEM

  • Máme zodpovědnost pouze sami za sebe.Za nikoho jiného nezodpovídáme.

  • Svůj osud si tvoříme sami.Náš úspěch, či neúspěch je dílem našeho myšlení a konání.

  • Našim jediným "úkolem" tady na Zemi je TVOŘIT.Máme neomezené množství příležitostí začím znovu a znovu.

  • Na ničem nelpěte, buďte nezávislí.

  • Buďte soucitní.

  • Vše je energie, naše myšlenky tvoří, je jen na nás, co si tvoříme.

  • Milujte peníze, aby mohly milovat ony Vás.Pokud si o penězích myslíte, že jsou špatné, nikdy jich nebudete mít dost.

  • Milujte sami sebe,aby Vás mohli milovat ostatní.

TVOŘTE S LÁSKOU, VÍROU A SOUCITEM

BŮH VÁS NIKDY NEOPUSTÍ, NEMŮŽE, NEBOŤ VY SAMI JSTE BOHEM , JSTE JEHO SOUČÁSTÍ

JÁ JSEM

JÁ JSEM TVOŘITEL TVOŘÍM SI SVŮJ ŽIVOT

 

KOLEKTIVNÍ TVOŘENÍ

Jsme součástí kolektivního vědomí.

Společným myšlením tvoříme obraz SVĚTA.

Tvořme proto s láskou a soucitem.