Všichni zájemci,kteří u nás prošli nějakým zasvěcením,si můžou vybrat zasvěcení zdarma.

 

 • Klíč k vědomí Sfingy-Klíč k vědění Sfingy vám umožňuje propojit se na univerzální vědomí Sfingy.Získáte šanci dozvědět se více o pravé historii egyptské Sfingy a o faktech, která se zatím příliš neví. Hlavně budete mít možnost se na Sfingu a celé vědomí Sfingy podívat z duchovního hlediska. Můžete si připomenout svoje úkoly v životě a posílit v sobě univerzální moudrost.
 • Kvantová fyzika-Tento systém nabízí vstup do poznávacích procesů a rozšíření energie z oblasti kvantové fyziky…

Můžeš se s Kvantovou fyzikou – reiki koupat v kvantové pěně, vibrovat dimenzemi, nořit se do černých děr, nechat se zahřívat zářícím vesmírným pozadím, surfovat na proudu neutronů, přenášet supravodivé energie apod.

Naučíš se přijímat poselství, než jsou odesílána, používat zakřivení prostorového času pro své omlazení, redukovat únavu nebo ji zcela odstranit a stvořit si takový život, který je úspěšný a naplněný tak, jak si to jen dokážeš představit…

Kvantová fyzika – reiki ti nabízí vše, co potřebuješ pro naplněný život skrze svou duši, své tělo a svého Ducha.

 • Láska z Nejvyššího zdroje-při zasvěcení je předáván symbol, který je láskou samotnou a velmi pomáhá při meditaci či posílání komukoliv.
 • Léčivá modlitba archanděla Rafaela-tuto úžasnou modlitbu obdržela autorka během naladění se na energie archanděla Rafaela. Nejprve obdržela poselství pro sebe a potom Léčivou modlitbu pro předání všem lidem.
 • Světelná síť Země-značný počet duchovně pracujících lidí provádí denně světelný rituál, někdy až jednu hodinu denně, že ovlivnili, že bude Světlo naší Matky Země (Lady Gaya) navýšeno do následujícího vývojového stupně jemně a ne násilím a ničivě pro lidi.

Vyzýváme každého člověka, aby převzal vlastní odpovědnost a vykonával aktivní službu Světlu, zcela dle svých individuálních možností.

Každá modlitba a každá prosba za někoho je potřebná a zakotví se naprosto nutně v paměti naší světové paměti (Akašická kronika).

Velké tajemství Světla je, že se spojuje po celém světě, lhostejno ke kterému náboženství pracovník Světla náleží.

 • Zlatý paprsek-Obdržela jsem vysvětlení k aktivaci Zlatého paprsku půvabu a milosti během energetického kontaktu s Metatronem.

V tomto manuálu zjistíš, co je jmenovaný Zlatý paprsek, kde se nachází a jak jej můžeš sám/sama aktivovat.

 • Koso Rays- je 7 léčivých paprsků nejen k léčení těla.Každý paprsek se zasvěcuje zvlášť.

 Systém Sokaisi -V tomto systému je 14 jednotlivých zasvěcení, na které je nutné se samostatně naladit.

Jsou zde obsaženy energie:

 • elixír života
 • harmonie vesmíru
 • esence životní energie
 • pramen mládí
 • celulární regenerace
 • multidimenzionální
 • esence lásky
 • čirá Láska

...a další

Všechny tyto energie jsou transformující, ale nejprve je musíte dát do pohybu.

Ti, kteří dokončili celý systém KOSO RAYS a paprsky systému SOKAISI, mohou nyní učinit další krok, iniciaci KOFU.

 • KOFU znamená esenci Boha a jak si můžete myslet, je těžké hovořit o iniciaci tohoto druhu. Je to iniciace, která vám umožní zvládnout nejsilnější energie, jaké kdy na planetě Zemi byly.
 • Záření Alcionu-Alcione je centrální hvězdou naší galaxie a najdete ji v souhvězdí Plejád. Její vyzařování je velmi spirituální a pro nás je nyní důležité, vzhledem ke změnám, kterými naše planeta bude v brzké době procházet. Jak asi víte, naše slunce a celý sluneční systém bude procházet centrální rovinou naší galaxie. V jejím středu se nachází hvězda Alcione a toto vyrovnávání mezi naším slunečním systémem a Alcione bude čím dál zřetelnější.
 • Zasvěcení dvou srdcí-První srdce - Křišťálové srdce Kristovo

 • Je to srdce čistoty, uvolnění, prosvětlení a osvobození. Je to srdce křišťálové a vyzařuje bílo stříbrné světlo. Čistou křišťálově stříbřitou lesklou energii. Je to srdce otevírající cestu, rozpínající se. Srdce schopné pojmout a zářit nekonečnou lásku. Osvobození. Je to živoucí symbol Kristova vědomí.
  Druhé srdce - Rudé srdce Marie
  Je to srdce soucitu, mateřské lásky, přijímání a odpouštění. Porozumění. Energie Bohyně. Je to srdce rudé a vyzařuje rudé světlo a energii. Tvoří nutné jádro srdce prvního. Toto srdce vyjadřuje energii Marie matky, plné soucitu, pochopení, porozumění a přijetí. Zároveň je prosyceno energií Marie Magdalény, milující partnerky, podpory, uklidnění a posílení.


 

 •