Lemurské krystaly

Lemurské krystaly 1-4

Lemurské krystaly byly používány ke stavbě mostů, k zahřívání vody. Některé byly používány jako nástroje, jiné pomáhaly při duchovním léčení a uvolňování karmických svazků a jsou dnes velmi důležité pro ty, kteří mají z minulých inkarnací lemurská karmická spojení.

V tomto systému předkládané symboly obsahují  duchovní esenci některých z těchto krystalů. 

Další stupně Lemurských krystalů jsou mocným rozšířením Lemurských krystalů I.

Adept obdrží modrý lemurský krystal a více mocných a inspirativních symbolů a meditačních návodů.

Počet zasvěcení: čtyři

Předpoklad: zasvěcení do Lemurian Facilitator