Scarabeus

Jméno Skarabeus je Egyptské a znamené

Cheper nebo Kheperâ

Staroegyptské božstvo, které nese slunce od východu až k pozdním večerním hodinám západu, roluje jej před sebou jako chrobák, který má schopnost z hnoje vytvářet malé kuličky do kterých vkládá samička své vejce. 29. den se probudí z koule mladí brouci k životu. Z toho vznikla také fáma, že se tito brouci samy zrodí z hnoje. Pravda je, že mají chrobáci svůj původ v Egyptě a že jejich síly byly již objevené 3200 let př. n. l. Později se jejich populace rozšířila okolo středozemního moře a okolo břehů malé Asii.

Nejdříve byl použit k ochraně mumifikovaných. Několik skarabeů vytesaných v kamení našli své místo v mnoha vrstvách. Tyto brouci shromažďovaly a ukládaly v sobě duši a mysl zemřelé osoby, aby mohly dát před soudem mytých informace o činech dané osoby. Úkolem knězů bylo zadat na brouky zaříkadlo z knihy mrtvých. To sloužilo k tomu, aby našli správnou cestu v budoucím, krásném a úspěšném životě.

 

Předpoklad: učitel některé linie

Zasvěcení je předáváno dálkově