Thoth

Jeho jméno se odvodilo ze slova „Thoyth“ a znamená v egytském překladu „sloup“.  Symbol věd.

 

Egyptský bůh měsíce, muž který byl zobrazen s Ibisovou hlavou.  Jeho svatá zvířata jsou pták Ibis a opice (pavián).  Slouží jako zapisovač pro bohy.  Soudce nad mrtvými.

 

Thoth vlastnil knihu,  ve které bylo shromážděné veškeré moudro celého světa a učinná zaříkávadla magie.

 

Meditace s Thothem se používá pro získání informací s vyšších sfér.

 

Předpoklad:jakýkoliv mistrovský stupeň