Amara

Amara je jméno Bohyně dávné civilizace Lemurie.  Pomocí této energie

a symbolů, obsažených ve skriptech tohoto učení se můžete spojit s touto

bohyní,  mořskými draky, energiemi magie a dalšími bytostmi a energiemi,

které stojí určitě za to.

 

Amara není energie k léčení, ale stejně jako pastor řádu Melchizedeků,

či iniciace symbolu moudrosti je určena k duchovnímu růstu.

 

Je to učení, které nám otevírá naší schopnost poznat sám sebe, naučí tě vnímat proud      energie ve všech tělech a odkrýváním  potenciálu, který v nás vězí.

Spojuje vědomí s podvědomím a vytahuje  talent a  schopnosti člověka na povrch,

s poznáním skutečných pocitů a zkušeností, které jsme již získali.

 

Dálkové zasvěcení

Předpoklad:učitel jakékoliv linie