Shamballa 1024

Systém léčení energií Shamballa 1024 je dar Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejim obyvatelům a byl získán Johnem Armitagem formou chanellingu. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému. Shamballa 1024 je více než jen další léčebný systém. Díky těmto vyšším energiím se urychluje rozšíření našeho vědomí.

Energie Shamballa 1024 nazýváme také multidimenzionální – celistvé léčení. Jde o sloučení několika typů energií:

  • 1. Univerzální životní energie – reiki
  • 2. Energie Světla v našem duchovním srdci – energie naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
  • 3. Energie Nanebevzatých Mistrů – (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu)

Shamballa 1O24 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí – všude je potřebna láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení,práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství. Shamballa je nazýváná multidimenzionální, protože celistvost znamená léčení nás samotných. Vše je jednota.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1O24 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů po 256 symbolech a jsou předávány telepaticky prostřednictvím čtyř zasvěcení. Technika léčení pomocí Shamballa 1024 je velmi jednoduchá, samotná terapie trvá pouze pár minut. Systém je určen zejména k léčení těch, kteří vibrují ve vyšších energetických spektrech.


1.stupeň a 2.stupeň
Zasvěcení do 1.stupně Shamballa 1024 – telepatické předání 256 symbolů 1.stupně a 256 symbolů 2.stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o 512 symbolů pro léčení zvířat), výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí.pozn.: Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1O24 je součástí jednoho semináře.

Je vhodná i pro úplné začátečníky v energetických systémech.
 

3.stupeň
Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 – telepatické předání 256 symbolů, výklad techniky terapie, afirmace archanděla Metatrona, vysvětlení pojmu dimenzí, různých realit, výklad pojmu „karma“, uzemňovací techniky.

Je vhodné až po absolvování 1+2.stupeň Usuiho reiki.

 

4.stupeň

Mistr-učitel
Zasvěcení do 4.stupně Shamballa 1024 – telepatické předání posledních 256 symbolů, mistrovský stupeň, který po úplném ukotvení všech 1024 symbolů v energetickém poli absolventa opravňuje k předávání tohoto systému.

 

Předpoklad pro 4.stupeň-učitel Usuiho systému

 

1.+2.stupeň

osobní kurz  1200 kč

  dálkový kurz   1000 kč

3.stupeň

osobní kurz  1200 kč

  dálkový kurz   1000 kč

4.mistr/učitel

osobní kurz  1900 kč

  dálkový kurz   1650 kč