Kundalini reiki

 

Kundalini je doslova had nebo hadí síla, tato duchovní síla sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře.

Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

Nepracuje se zde se symboly nebo mantrami, proto je velice jednoduché naučit se pracovat s tímto systémem.

Co se s vámi stane po zasvěcení do Kundalini reiki?

Tímto způsobem dochází u vás k jemnému a bezpečnému způsobu, jak ve vás probudit energii kundalini. Zesílí se kanály reiki, otevře se první čakra a celý energetický kanál nad úrovní čaker se pročistí i v celém energetické systému.

Kundalini reiki je rozdělena celkem do 12 stupňů.

V prvních třech stupních se předávají hlavně vědomosti.

Co vám umožní zasvěcení do 1. stupně:

Otevře se kanál a umožní proudit energii. Připraví se k probuzení kundalini. Otevře se a posílí temenní, srdeční a ruční čakra. Učíte se léčit dotykem i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui-Reiki.

Co vám umožní zasvěcení do 2. stupně:

Zesílí kanály reiki. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry. Tím budete připraveni na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry.

Co vám umožní zasvěcení do 3. stupně:

Tímto zasvěcením ve vás může energie proudit opravdu plnou silou. Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Naučíte, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

Do tohoto zasvěcení jsou zahrnuty zvláštní možnosti:

  • Energetické vyrovnání
  • Diamant Reiki
  • Krystal-Reiki
  • DNA-Reiki
  • Reiki na porodní trauma
  • Reiki prostorové
  • Reiki pro minulé životy

Další možnosti:

  • Booster 1 - stupně 4-6
  • Booster 2 - stupně 7-9
  • Booster 3 - stupně 10-12

Co vám umožní zasvěcení do Booster 1.:

Zasvěcení ve stupních 4-6 ještě navýší energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Zdvojnásobí se energetická úroveň oproti kudalini 3. stupně. Po ukončení tohoto stupně můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Co vám umožní zasvěcení do Booster 2.:

S těmito dalšími třemi zasvěceními stupně 7-9 dosáhnete plné úrovně Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Oproti kundalini 3. stupně je energetická úroveň čtyřnásobná. Po ukončení tohoto stupně můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Co vám umožní zasvěcení do Booster 3.:

S těmito dalšími třemi zasvěceními stupně 10-12 dosáhnete té nejvyšší úrovně Kundalini Reiki - energetická úroveň se zvětší na osminásobek oproti kudalimi 3. stupně. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí. Kundalini Reiki vás propojí s vesmírem do úplné harmonie, zaktivuje DNA a otevře jasnovidecké schopnosti.

Kdo může být do této energie zasvěcen?

Každý, kdo je již Mistr/učitel Usuiho nebo jiného systému reiki.

 

Kundalini reiki

1.-3. stupeň

 osobní kurz

     1000 kč/ 73 EUR

Kundalini Booster 1

4.-6. stupeň

 dálkový kurz

    400 kč/ 14,5 EUR

Kundalini Booster 2

7.-9. stupeň

 dálkový kurz

    400 kč/ 14,5 EUR

Kundalini Booster 3

10.-12. stupeň

 dálkový kurz

    400 kč/ 14,5 EUR