Karuna Ki

 

Systém Karuna-Ki vyvinul v devadesátých letech minulého století William Rand. Symboly používané v Karuně se zobrazily v průběhu jeho meditací, které ho pak také vedly při vývoji systému nazývaného Karuna- Reiki a Karuna-Ki. Harmonizující procesy byly vyvinuty a přizpůsobeny praktickému použití po konzultacích s ostatními léčiteli. Z hlediska poznatků je možné považovat energii za silnější už jen proto, že má zaobalující efekt, léčí nemocného a současně léčí i léčitele.

Slovo Karuna se překládá ve významu "soucitný skutek". Otevírá nás, abychom blíže spolupracovali se všemi světelnými bytostmi buď ve fyzické nebo duchovní sféře. Karuna je holistická (celostní), tj. léčí tělo, duši a mysl. Základním tématem Karuna Ki je soucit, který stále více postrádáme v každodenním životě a v mezilidských vztazích. V naší společnosti je láskyplný soucit nahrazen ponižující lítostí, která je pouze jednou z ovládacích a vysávacích dramat, na jejichž základě jsou lidé nedobrovolně zbavováni energie. Karuna ki učí láskyplnému a tolerantnímu soucitu se všemi bytostmi, respektuje však svobodu každého jedince ve smyslu toho, že "nejsi zodpovědný za žádnou jinou duši, pouze za svou, neboť každá lidská duše si sama volí svůj osud". Lítost naopak nutí přebírat odpovědnost za druhé a vede k závislosti, která zastavuje vývoj všech zúčastněných.

Léčení v jednotlivých stupních má charakter kontaktu na jemnohmotná těla v návaznosti na hrubohmotné - fyzické tělo. Aplikace léčení s použitím Karuna - Reiki, Karuna-Ki:

  • zvyšuje schopnost těla na samoléčbu
  • čistí a uvolňuje karmické bloky
  • spojuje vyšší Já s nižším Já
  • léčí podvědomé postupy - pomáhá odhalovat cíle - zvyšuje kreativitu
  • vytváří důvěru k životu, pomáhá léčit vztahy a poměry
  • objasňuje duševní procesy - pomáhá léčit závislosti - tedy komplexně špatné návyky
  • Karuna neřeší jen problémy hrubohmotného těla, ale současně s léčením řeší i problém příčiny nemocí.

Kurz je rozdělen do 3 stupňů:

  • 1.zasvěcení do 4 symbolů
  • 2.zasvěcení do dalších 4 symbolů
  • 3.mistr-učitel

Předpoklad: 1. a 2. stupeň Usui,znalost práce s energetickým léčením a napojováním.

Pro absolvování učitelského stupně musíte být již učitelem Usuiho systému

 

1.

  osobní kurz  1000 kč / 37 EUR           dálkový kurz 700 Kč / 26 EUR

 

2.

  osobní kurz  1200 kč / 44,5 EUR        dálkový kurz 1000 Kč /37 EUR

 

3.mistr/učitel

  osobní kurz  2500 kč / 92,5 EUR        dálkový kurz 2000 Kč / 74 EUR