Reiki japonský styl-Dr.Usui

Reiki pomáhá k celkovému harmonickému rozvoji všech,kteří ji příjímají,proto její působení ocení také rodiče při výchově a léčení svých dětí, majitelé zvířat.

 

Kurz je rozdělen do 4.stupňů

1.stupeň :

Do prvního stupně je žadatel zasvěcen celkem 4x (během kurzu).Zasvěcení je rozděleno proto, aby se tělo snadno přizpůsobilo velkému přísunu energie. Takto rozdělené zasvěcení je snadno dostupné pro každého, ať je jeho citlivost na energii jakákoliv. Posledním čtvrtým zasvěcením je kanál pro příjem energie Reiki stabilizován na celý život. Po tomto stupni můžete pomocí Reiki ošetřovat sebe i druhé.

 

2.stupeň:

Druhý stupeň umožňuje pracovat se symboly.
K absolvování 2. stupně Reiki by nemělo dojít dříve jak 21 dnů po 1.stupni.Ten správný čas pro 2. stupeň ucítí každý sám.
Reiki kanál je již otevřen a naladěn z 1. stupně. Na 2. stupni jsou žákovi předány 3 symboly a mantry pro práci s Reiki. Jedná se o dálkový, zesilovací a mentální symbol. Žák se učí tyto symboly používat, kreslit, kombinovat atd.
Pomoci symbolů je žák schopen posílat reiki na dálku kamkoliv na světě a to i do minulosti i do budoucnosti.

 

3.stupeň:

Třetí stupeň vytváří schopnost přijímat vysoké vibrace mistrovské energie, které připravují člověka pro předávání své schopnosti.
Je určen těm, kdo si přejí na sobě velmi hluboce pracovat. K tomu dostávají k dispozici mistrovské energie. Zasvěcený získává energie i schopnosti mistra, neboť je do těchto energií zasvěcen mistrovským symbolem. Tento stupeň se liší od mistrovského jen v tom, že jen mistr umi zasvětit, vyladit druhé na příjem Reiki.  Reiki se dostává do hlubších úrovní jednotlivce. Jednoduše řečeno, na prvním a druhém stupni je energie Reiki přivedena zasvěcením do fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovně. Na třetím stupni je to navíc i kauzální, příčinná úroveň. Na prvním a druhém stupni přicházela energie Reiki na požádání. Ve třetím stupní je praktikant v proudu Reiki neustále.

4.stupeň:

Učitelský stupeň obsahuje předání mistrovského symbolu, postupů pro zasvěcení do všech stupňů včetně mistrovského. Po energetické stránce je zasvěcení do mistrovského stupně velmi rozsáhlé. Zasahuje všechny energetické struktury člověka. Dá se řící, že energie Reiki je v každém pocitu, v každé myšlence. Reiki mistr v energii Reiki neustále žije a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Proto na tomto stupni se vše rychle uskutečňuje. Je důležité, aby byl žadatel na tento stupeň v harmonii. Mistrovský stupeň je určen těm, kdo cítí že Reiki je jejich poslání. Pro ty, kdo chtějí Reiki učit a předávát dál.

Ne každý je schopen být mistrem a tak je tento stupeň velmi osobní záležitostí.

1. stupeň: 1000 Kč / 37 EUR                      tento kurz vyučujeme pouze osobně
 

2. stupeň: 1500 Kč / 55,5 EUR                  tento kurz vyučujeme pouze osobně

3. stupeň: 2000 Kč / 74 EUR                      cena za dálkový kurz 1700 Kč /63 EUR


4. stupeň: 4500 Kč / 166 EUR                    tento kurz vyučujeme pouze osobně