Akášická kronika

Akaša je slovo ze sanskrtu a znamená něco jako „éter“ nebo také „prasubstance“.

Vztahují s k ní nejrůznější názvy, jako např. kniha života, kosmický Duch, univerzální Duch, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí a záznamy duše.

Je to minulé, současné a budoucí vědění o všech věcech.

Je to univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, slova a činy. Je to úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí. Někdo říká, že se Akašická kronika trochu podobá záznamu kosmického nebo kolektivního vědomí. Jsou to záznamy všech talentů a všeho vědění. Nejedná se o skutečně knihy nebo svitky, i když je mnozí lidé takto vidí, když se do nich jdou podívat, avšak skutečně se zde jedná o energetické vibrace. Jsou to energetické vibrace, které se překládají do obrazů, tvarů, symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí. Každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že Vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovní úrovni (se svolením té osoby).

Praxe s energii vítána.

Dálkový kurz 1000Kč